Pros medlemsavgift 2021 | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Medlemsavgift 1,25 procent inkasseras av all beskattningsbar löneinkomst av vilken betalas pensions- och socialskyddsavgifter. Naturaförmåner, semesterpremier, semesterersättningar och uppsägningstidens lön är också förskottsskattebelagda löneinkomster. Medlemsavgiften är högst 49 euro i månaden. Förbundet återbetalar inte medlemsavgift som betalats för mycket.

Som löneinkomst ses de inkomster för vilka det betalas pensions- och socialskyddsavgifter. 

Medlemsavgifterna betalas månatligen till förbundets medlemsavgiftskonto:

• Nordea FI76 1521 3000 1039 47

• Andelsbanken FI58 5780 0710 0208 48

• Danske Bank FI38 8000 1601 5016 05

Vi sänder referenser för betalning av medlemsavgifterna före årsskiftet. 

Medlemsavgift betalas inte av 

  • medlemmarnas tjänstetids-, jubileumsårs-, initiativ- och uppfinningsarvoden, födelsedagsgåvor eller av andra ersättningar av engångsnatur.

Undantag är tillgodohavanden eller ersättningar som betalas som slutresultat av anställningstvist som förbundet skött, av vilka medlemsavgift bör betalas. ​

Uppdatering av löneadministrationens kontaktuppgifter

Om det finns något att korrigera i era uppgifter kan ni meddela korrigeringarna per e-post till ta-perinta@proliitto.fi .

Medlemsavgift för den som arbetar utomlands 

Medlemsavgiften vid arbete utomlands är i Pro 1,25 procent av löneinkomsten för arbetet. Medlemsavgiften är högst 49 euro i månaden.

Arbete utomlands