Arbetsgivarinkassering | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetsgivarinkassering

Arbetsgivaren och medlem i fackförbundet kommer skriftligen med blankett för inkassering av fackföreningsavgift överens om att medlemsavgifterna inkasseras från lönen.

Förbundet meddelar varje år arbetsgivaren i början av december om hur stor medlemsavgiften är följande kalenderår.

Från 1.1.2020 betjänar vi i frågor om arbetsgivarnas inkassering klockan 9–12 på nummer 09 1727 3390. 

Inkassering av medlemsavgift

Arbetsgivaren tar ut medlemsavgiften från lönen per lönebetalningsperiod och betalar in den före förfallodagen till Fackförbundet Pros bankkonto:

FI76 1521 3000 1039 47

• FI58 5780 0710 0208 48

• FI38 8000 1601 5016 05.
 

Tidtabell för redovisningarna

  • Medlemsavgifter som inkasseras 1.7.2020–31.12.2020 redovisas före 31.1.2021
  • Medlemsavgifter som inkasseras 1.1.2021–30.6.2021 redovisas före 15.8.2021
  • Medlemsavgifter som inkasseras 1.7.2021–31.12.2021 redovisas före 31.1.2022
  • Redovisningen kan också göras kvartalsvis.

I redovisningen antecknas

Fackförbundet Pros kod 022,

• arbetsgivarens namn,

• arbetsgivarens redovisarkod (arbetsgivarens FO-nummer utan bindestreck),

• medlemmens personbeteckning och namn,

• fackavgiftens belopp och tiden för vilken den inkasserats.

Då anställningsförhållandet upphör ifylls anmälan om att avtal om inkassering av fackföreningsavgift upphör.      

 

Så här sänder du redovisningen till förbundet

Som TYVI-fil (TYVI är en förkortning av den finska benämningen på dataflöden mellan företag och myndigheter = tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä).

• Program som fungerar via internet och som erbjuds av operatörerna Aditro Human Resources, Itella-Pro och WM-data Oy.

• Pro och ovan nämnda operatörer har kommit överens om sändning av uppgifter om fackföreningsavgifter i elektronisk form via TYVI-systemet.

• Finansministeriet övervakar och utvecklar TYVI. Läs mera på http://www.tieke.fi

Som fil med e-post

• Filen ska vara en ASCII- eller ANSI-textfil som löneadministrationen gjort.

• Filens innehåll ska följa vedertagen postbeskrivning.

• Obs. Förbundet tar inte emot filer som sänds i tabellräknings- eller textbehandlingsform.

• YAP-systemet: Då arbetsgivaren meddelar medlemsavgifter även för andra förbund i filform till YAP-systemet, kan redovisningsuppgifterna till Pro bifogas med nummer 022. YAP förmedlar uppgifterna till alla förbund, även till Pro.

Per post

Redovisningslistor postas på adressen Fackförbundet Pro/arbetsgivarinkassering, PB 183, 00581 Helsingfors.

Som medlemsspecifika referensuppgifter

• De medlemsspecifika referenserna innehåller uppgifter om personen och löneperioden, så arbetsgivaren behöver inte göra skild redovisning.

• De medlemsspecifika referenserna är lämpliga att använda för 1–5 personers medlemsavgifter som inbetalas månatligen. Varje person har egen månadsreferens.

Pro sänder uppgiften om fackavgift till beskattaren

  • Vi medelar våra medlemmars medlemsavgiftsuppgifter till beskattaren senast 31.1.2020, så att de hinner till skatteförslaget som sänds till medlemmarna i april. 
  • Medlemsavgiftsuppgifterna som ges till beskattaren grundar sig på de redovisade uppgifterna per medlem som vi får av arbetsgivarna före 31.1.2020. 

Kontaktuppgifter till arbetsgivarinkasseringen

E-post ta-perinta@proliitto.fi
Tfn (09) 1727 3390
Fax (09) 1727 3332

Fråga hur du dra nytta av ditt medlemskap