Anvisningar för inbetalning av medlemsavgifter | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Använd alltid vid inbetalning av medlemsavgift referens för den månad lönen hänför sig till, oberoende av när lönen betalas. Referensen är viktig för att vi korrekt ska kunna sammanföra lönens intjäningsperiod med utredningarna. Om lönen betalas oftare än en gång i månaden (samma löneperiod/månad) används samma referens vid alla inbetalningar av medlemsavgifter.

Löntagarorganisationen Pardias medlemsföreningar övergick som medlemmar i Fackförbundet Pro 1.1.2019

Fusionen
Pardias medlemsföreningar och medlemmar har godkänts till Fackförbundet Pro från och med 1.1.2019. Förbunds-/föreningsnumren ändrade vid samma tillfälle. Medlemsavgiften för medlemmarna i Fackförbundet Pro år 2019 är 1,25 % av skattepliktig löneinkomst och högst 49 € i månaden (förbundet återbetalar inte medlemsavgift som betalats för mycket).

Inga ändringar i medlemsavgiftsinbetalningarna och redovisningarna för år 2018
Notera att medlemsavgiftsinbetalningarna och redovisningarna för år 2018 sänds enligt praxisen för det gångna året.
Medlemsavgiften är samma för alla föreningar år 2019. Fackförbundet Pros förbundsnummer är 022.
Föreningsnumren är inte obligatoriska, men om ni vill kan ni använda dem, nedan föreningarnas nya nummer.

Föreningarnas ändringstabeller (Fusionen Pardia-Pro) 

Då lönebetalningen avbryts eller upphör

Medlemsavgift betalas inte under till exempel familjeledighet, studieledighet eller oavlönad sjukledighet. Löntagaren ska själv meddela om avbrott i lönebetalningen till förbundets medlemstjänst, så att befrielse från medlemsavgift kan beviljas.

Då inkassering av medlemsavgift upphör, fyller medlem i Pro tillsammans med arbetsgivaren i anmälan om att inkassering av medlemsavgift upphör och sänder den till förbundets medlemstjänst. På så sätt vet vi i förbundet att det inte längre kommer inbetalningar och utredningar av arbetsgivaren för den medlemmen.

Om företagsverksamheten upphör

Meddela förbundet om företagsverksamheten upphör eller ägaren byts. Så får vi information om ny arbetsgivare/inbetalare och väntar inte längre på medlemsavgiftsinbetalningar av den gamla arbetsgivaren.

Företagsfusion

Om fusionen berör flera medlemmar, kan man komma överens om inkassering av medlemsavgift utan att avtalet om inkassering förnyas. Man avtalar ofta om att anställningsförhållandets villkor fortsätter som förut och så kan man förfara även med inkasseringen. Sänd uppgifter till förbundet om de medlemmar som ändringen gäller. Av anmälan/gruppfullmakten bör framgå medlemmarnas namn, personbeteckningar, den tidigare och nuvarande arbetsgivarens namn, adress och FO-nummer samt kontaktpersonens (löneadministrationens) uppgifter.

Ta kontakt till arbetsgivarinkasseringen

E-post ta-perinta@proliitto.fi
Telefon (09) 1727 3390
Fax (09) 1727 3330