Arbetsavtal och arbetslagstiftning | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Arbetsavtal och arbetslagstiftning

Löntagarnas rättigheter och skyldigheter i arbetet och på arbetsplatsen bestäms av

  • arbetsavtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren
  • lokalt avtal i företaget eller på arbetsplatsen
  • kollektivavtalet för branschen
  • arbetslagstiftningen
  • arbetsplatsens reglemente, vedertagen praxis och arbetsgivarens order.

Personligt arbetsavtal

Arbetsavtalet är personligt och det är bra att alltid ingå det skriftligt.

Handboken om anställningsförhållanden (den finskspråkiga Työsuhdeopas), avsedd för Fackförbundet Pros medlemmar, presenterar kort sådant det är viktigt att komma ihåg då man ingår arbetsavtal och även senare i arbetslivet. Handboken finns i Proplus i Fackförbundet Pro-gruppens dokumentbank > oppaat, ohjeet ja lomakkeet. Användningen av sidorna förutsätter inloggning. I Proplus finns även en modell för skriftligt arbetsavtal.

Arbetsplatsens kollektiva avtal

Lokala avtal som förtroendemannen förhandlat och kollektivavtal som fackförbundet förhandlat är till sin natur kollektiva.

Lokala avtal och kollektivavtal gäller alla tjänstemän på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att utreda dessas innehåll för arbetstagarna.

Det lönar sig för arbetstagaren att diskutera om sina anställningsvillkor även med förtroendemannen. Han känner avtalen bäst.

Arbetslagstiftning

Riksdagen bestämmer om arbetslagstiftningen. Lagarna som gäller arbete förbereds vanligen i samarbete med arbetsgivarnas och löntagarnas centralorganisationer. Arbetslagarna omfattar alla löntagare i Finland. På arbetsplatserna övervakar förtroendemännen och arbetarskyddsfullmäktigena att lagarna följs.

På arbetsplatserna kan det också finnas direktiv som arbetsgivaren ensidigt gett, till exempel om användningen av arbetsredskap.