Arbete utomlands | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Utsända arbetstagare 

Arbetsgivare kan sända sin arbetstagare på jobb utomlands. Anställningsvillkoren för den utsända bestäms enligt finländska lagar och kollektivavtal.

Den utsända har vanligen rätt till dagtraktamente samt resor och inkvartering som arbetsgivaren betalar.

Den som sänds utomlands omfattas vanligen fem år av det finländska socialskyddet.

Läs mera

De som själva söker sig utomlands på jobb

Då person på eget initiativ far utomlands på jobb bestäms anställningsvillkoren vanligen på basis av stadgandena i det land man arbetar i. Man kan likväl avtala annorlunda om anställningsvillkoren. I arbetsavtalet kan det finnas väsentliga kopplingar till annat land än det man arbetar i och då tillämpas stadgandena i landet det finns kopplingar till.

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte skilt kommit överens om det, så har arbetstagaren inte rätt till t.ex. dagtraktamente, gratis hemresor eller inkvartering.

Inom EU/Eta-området omfattas arbetstagaren genast av socialskyddet i det land han arbetar i. Situationen varierar i länder utanför EU/Eta-området.

Läs mera

Beskattning

Det är bra att före arbete utomlands på hemkommunens skattebyrå utreda beskattningen i det tilltänkta arbetslandet.

Den som söker sig utomlands på jobb ska betala sin skatt enligt lagarna i det landet.

Läs mera

Vissa förmåner

Om hemorten för person som arbetar utomlands är Finland, betalas lönetillgodohavanden han eller hon har att få av betalningsoförmögen arbetsgivare via lönegarantin, som arbetskraftsmyndigheterna administrerar.

Inom EU/Eta-området har alla länder sitt eget lönegarantisystem, men det kan ändå vara svårt att utnyttja dem. Utanför EU/Eta-området finns det inte just motsvarande system.

På grund av korta övergångsperioder och för att undvika att förlora förmåner lönar det sig innan man far utomlands på jobb att också säkra sig om att arbetslöshetsskyddet består.

Skriftligt arbetsavtal

Utsänd arbetstagare har enligt lagen rätt att få arbetsavtalet skriftligt innan han eller hon far utomlands.

Då man själv söker sig utomlands på jobb är ett skriftligt arbetsavtal mycket viktigt, för vid eventuella tvister hjälper avtalet att utreda vad som egentligen överenskommits.

Ibland har arbetsavtalet en avgörande betydelse även för hur socialskyddet bestäms.

Läs mera

Medlemsavgift utomlands

Arbetslöshetsskyddet avbryts om medlemsavgift inte betalas eller arbetet utomlands överskrider den tid för vilken arbetslöshetsskyddet bevaras i hemlandet (vanligen 5 år).

Nordiska ministerrådets informationstjänst Hallå Norden ger råd åt privatpersoner som rör sig mellan två eller flera nordiska länder.