I arbetet | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

 

Den som är i arbete klarar sig på sin lön

  • En stark intressebevakning garanterar en positiv utveckling av köpkraften.
  • En god yrkeskompetens uppskattas och beaktas i såväl lön som karriärutveckling.
  • Socialskydd, utbildning och inkomstöverföring i olika livsskeden för medlemmar sköts jämlikt. Grundtryggheten är på hög nivå i samhället och omställningsskyddet i arbetslivet är täckande.
  • För samma arbete ska man få samma lön, oberoende av kön.