Fakturor | Fackförbundet Pro
Open menu
  • Pros andra webbtjänster
Pro+

Fakturor

Fackförbundet Pros fakturering

Faktureringsanvisning

Vi mottar köpfakturor som nätfaktura (rekommendation), per e-post elelr som pappersfaktura. Namnen på den som beställt tjänsten ska nämnas i referensuppgifterna.

Adress för nätfaktura

003702153502

Operatör: Basware Oyj

Förmedlarens kod (tunnus): BAWCFI22

Faktura i pdf-form som sänds till scanningstjänsten per e-post

PDF-fakturor sänds till e-postadressen proliitto@bscs.basware.com

Bifoga köpfaktura i pdf-form till e-post, mångsidiga fakturor som en fil. Text som skrivits i e-postmeddelandet förmedlas inte till mottagaren, så skriv följeord direkt på fakturan.

Pappersfakturor

Fackförbundet Pro rf
PB 834
00026 BASWARE